+45 3539 3833

Kontakt os

Føler du dig ophængt?

Føler du dig ophængt, som marketingsmedarbejder eller marketingschef? Føler du, at dine opgaver er en never ending story i forhold til alle de online platforme du skal kunne afdække? Så kan vi hos Scandesigns kun give dig ret!

Marketingsverdenen har længe været under en stor forandring, og vi kan nu ikke længere kun bruge de gamle teorier fra 60′erne, som de 4 P’er (Price, products, promotion og Place) eller Porter’s Five Forces. Vi bruger i dag nye forretningsmodeller, som digitale webshops og websites, sociale medier, Search Engine Optimization, Affiliate Marketing og meget mere. En ny undersøgelse fra CBS afdækker netop dette problem, og resultaterne blev afsløret ved et FDIH seminar den 22. Januar 2014.

Mogens Bjerre & Per Østergaard Jacobsen (lektorer på CBS) står bag undersøgelsen, og mener selv, at de vil komme til at træde nogle over tæerne med deres konklusioner. Undersøgelsen ser på om der er en sammenhæng mellem forbrugernes og e-handlernes adfærd, hvilket de hurtigt afviser. Undersøgelsen er baseret på 100 e-handlere og 1000 forbrugere. Konklusionen er, at e-handlerne bruger nye forretningsmodeller, men gamle metoder og derved er der en lav virkningsgrad. Desuden konkluderes der, at Permission Marketing er e-handlernes store redningskrans, men som det bruges lige nu, rammes der helt ved siden af kunderne. Det betyder, at e-handlere fremover skal have mere fokus på forbrugerne! Buzzwords, som UX (User Experience), UI (User Interface) og segmentering, er vigtigere end nogensinde før – vi skal sætte forbrugerne i centrum!

Hos Scandesigns hjælper vi netop vores kunder med at optimere deres online platforme ud fra den tankegang, at kunderne er i centrum. Det er en simpel tilgang, men for Scandesigns virker det. Afhængig af vores kunders behov arbejder vi med at optimere 4 store områder inden for online marketing:

1. Øge Trafik til webshoppen/website

2. Øge CR

3. Øge Basket size

4. Øge Returning Customer

Hvis vi ser på undersøgelsen af Mogens Bjerre & Per Østergaard Jacobsen, skal vi fremadrettet have mere fokus på punkt 4, som handler om Returning Customers – her skal vi fokusere på at øge loyalitetsgraden. Det kan ske via loyalitetsprogrammer, sociale medier, communities, blog og permission marketing. Når vi arbejder med Returning Customers er det vigtigt, at analysere på ens kunder – lav en kundestrategi og husk for gud skyld segmentering! Da e-handelsmarkedets forbrugere er godt mættet, nytter det ikke længere at lave massekommunikation. Vi skal henvende os mere til den enkelte bruger via dialogmarkedsføring.

Når vi i samarbejde med vores kunder har valgt et område at fokusere på, arbejder vi ud fra 3 faser, hvor vi ved hvert nyt tiltag:

1. Analyserer på eksisterende data; hvor falder kunderne fra, hvorfor og hvilke ændringer skal foretages?

2. Udfører ændringer ud fra fase 1

3. Evaluering af ny data

Scandesigns tilgang gør, at vi konstant vender tilbage til vores tiltag og analyserer på effekten. Vi forstår vigtigheden af at analysere på data, og derefter have en kontinuerlig optimering på de områder, som allerede er blevet arbejdet med. Optimering af ens online platforme er en kontinuerlig process!